Skip navigation
Ladattavat tiedostot

Joni Keisala

Joni Keisala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Liikuntalääketieteen erikoislääkäriJoni Keisala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri

Hei!

Tervetuloa Hehku Terveyden kotisivuille.

Tosiaan minä olen Joni Keisala liikuntalääketieteen erikoislääkäri.

Olen Hehku Terveyden omistaja ja yrittäjä. Olen asunut Rovaniemellä lähes koko ikäni opiskeluja lukuun ottamatta. Eli olen ihan 100% paikallinen.

Ensimmäiseksi pitää varmaankin selvittää tuohon liikuntalääketieteeseen liittyen muutama asia:

– Ensimmäiseksi tietenkin se, että liikuntalääketieteen erikoislääkäri ei ole vain urheilijoiden tai paljon liikkuvien lääkäri. Kuten liikuntakin niin minäkin palvelen mielelläni kaikkia ihmisiä ikään ja kokoon katsomatta.

– Toiseksi vastaanotolle tuleminen ei velvoita, että sinun täytyy alkaa liikkua. Ei toki, mutta monesti erilaisten vammojen ja tilojen hoitaminen voi vaatia liikuntaa ja kuntoutusta. Loppujen lopuksi ihmisen keho on tehty liikkumista varten.

Halusin aikoinaan lähteä erikoistumaan liikuntalääketieteeseen sen takia, että saisin mahdollisimman monipuolisen ja kokonaisvaltaisen tietotaidon hoitaa ihmistä. Vuosien saatossa olen selkeästi huomannut, että lisää saa ja tulee edelleen oppia.

Ihminen kaikessa kauneudessaan on kuitenkin psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Ihminen tulee kohdata siis kokonaisuutena. Kuitenkin kovinkin monesti ihmisen vaivojen ajatellaan johtuvan/aiheutuvan vain siitä vaivasta tai nivelestä, jossa kyseinen vaiva on. Monesti oirekuvan syyt saattavat olla jossain muuallakin. Ajatellaan liian ”legomaisesti”. Tällöin voi monesti jäädä oirekuvan lopullinen syy huomioimatta. Tärkeää olisi kuitenkin pyrkiä selvittävää oireiden syy ja hoitaa sitä. 

Vastaanotollani pyrin arvioimaan asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti ja erityisen tärkeää minulle on ihmisläheinen potilaskontakti:

Ole ihminen ihmiselle

Minulle voit varata ajan mikäli koet, että voisin auttaa sinua. Toki rehellisyyden nimessä täytyy sanoa, että kaikkea en osaa ja esim. gynekologia ja ihotaudit eivät todellakaan ole vahvuuksiani. Oheisesta linkistä saa kuitenkin osviittaa, missä kykenen sinua ehkä auttamaan (http://hehkuterveys.fi/rasitusvammat/)

Virallisena osuutena vielä loppuun, mitä liikuntalääketieteen erikoislääkärin pitää erikoistumisen myötä osata (https://www.liikuntalaaketiede.fi/fi/koulutus/erikoislaakarikoulutus/):

– Tuntea liikunnan terveysvaikutukset kaikissa ikäryhmissä ja osata käyttää liikuntaa ja liikuntahoitoa terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa

– Hallita liikuntahoitojen sisällyttämisen suunnittelu ja toteutus eri kroonisia sairauksia potevien potilaiden ja iäkkäiden hoitopolkuihin terveydenhuollon eri tasoilla

– Hallita terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen suorituskyvyn mittaamisessa, selvittämisessä ja diagnostiikassa keskeisten arviointi-, mittaus- ja diagnostisten menetelmien teoria ja käyttö

-Tuntea liikuntaan liittyvät metaboliset, neurologiset, verenkierto- ja hengityselimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön riskit

-Tuntea liikunta- ja urheiluvammojen riskitekijät, vammojen ennaltaehkäisy, diagnostiikka, hoito ja kuntoutus

-Kyetä toimimaan asiantuntijatehtävissä ja moniammatillisissa asiantuntijayhteisöissä
-Kyetä välittämään tietoa alan erityiskysymyksistä päättäjille, sosiaali-, terveys- ja liikunta alan ammattilaisille sekä liikunnan ja urheilun harrastajille

-Hallita eettisesti kestävän urheilun periaatteet sekä antidoping-säännöstön ja
dopingtestauksen toteuttaminen

-Pystyä toimimaan urheilijan, urheilujoukkueen, -seuran ja -lajiliiton lääkärinä

-Hallita liikuntalääketieteellisen tutkimustyön periaatteet ja kyetä tieteellisten julkaisujen kriittiseen arviointiin ja raportointiin

-Olla perehtynyt terveydenhuollon hallintoon ja lainsäädäntöön sekä kyetä toimimaan alaan liittyvissä johtotehtävissä

Joni Keisala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Joni Keisala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri

Joni Keisala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri